TERAPIA PSYCHOANALITYCZNA PAR

Alina Szabłowska
psycholog, psychoterapeutka
 


Pracuję z parami w soboty i niedziele w cyklu 24 spotkań, poprzedzonych 2 konsultacjami. Sesje odbywają się przez rok, regularnie co drugi tydzień i trwają 60 minut. W spotkaniach zawsze uczestniczą obydwoje partnerzy.

Wiele osób obawia się konsekwencji bycia oddanym, ufnym i kochającym, dlatego szuka gwarancji, że nie poczuje niepewności, bólu psychicznego, frustracji.

Kiedy relacja z prawdziwym partnerem nie spełnia idealnych wymagań, wówczas partner jest oskarżany o zaniedbania, co prowadzi do kryzysu zwązku.

Jeżeli z różnych powodów trudno jest wyrazić wymagania, wtedy związek staje się frustrujący,a niewyrażone potrzeby znajdują ujście w negatywnych emocjach. W efekcie z powodu żalu i urazy partnerzy niszczą siebie nawzajem, zamiast rozpoznać swój lęk przed sytuacją, w której mają różne punkty widzenia.

Niektóre pary czują się w intensywnym związku tylko podczas aktywnego oskarżania partnera, gdy intensywna wściekłość i uraza skrywa część potrzebującš kontaktu. Taki niszczący kontakt, w którym partnerzy czują się rozczarowani tym, że przeżywają złość w stosunku do siebie, prowadzi w konsekwencji do wzrostu poziomu lęku u obojga partnerów oraz zaprzestania współpracy.

Przeciwwskazaniem do podjęcia pracy ze mną jest stosowanie przemocy przez któregoś z partnerów lub aktualnie trwające zaangażowanie jednego z partnerów w związek pozamałżeński. W takich przypadkach wskazana jest terapia indywidualna, ponieważ trudności w związku wynikają z nieprzepracowanych problemów osobistych.

Zakładamy, że w trakcie terapii zdarzają się potknięcia, dlatego jest to forma terapii skierowana do tych partnerów, którzy pragną poprawić wzajemne relacje i potrzebują na to czasu i uwagi.

Celem terapii jest zbudowanie bardziej satysfakcjonującej relacji między parnerami. Rozwój wielu par polega na przekształceniu pierwotnego projekcyjnego systemu w bardziej dojrzały stan umysłu, w którym granica między self a partnerem staje się bardziej świadoma

Photo: Marion (Valeria Bruni-Tedeschi) and Gilles (Stéphane Freiss) in the movie 5x2.

Gabinet Psychoterapii:
ul. Emilii Hoene 3A/1
80-041 Gdańsk

Rejestracja:
+48 601-504-922
e-mail:
Alina Szabłowska


e-mail: webmaster